Кои сме ние

 

ГБМ Инженеринг е строителна компания, основана през 2001г. Ние сме експерти в строителството, архитектурния дизайн и проектирането, реновирането, реставрацията и ремонта на сгради. Изграждаме и реконструираме отоплителни и ВиК инсталации. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

История и визия на компанията

Дружеството се управлява от инж. Георги Борисов Мальов – дипломиран строителен инженер, със стаж в строителството 35 г., работил 23 г. на различни ръководни длъжности в Строителни войски, а през периода 1999 - 2001г. и като техен началник.

Визитна картичка за доброто име на фирмата са строителните обекти, изпълнени под ръководството и мениджмънта на екипа, участвал в управлението и създал добри отношения с инвеститори като: „Министерство на отбраната”; „Българо–Американски инвестиционен фонд”; „МТСП - Агенция за социално подпомагане и Фонд рехабилитация и социална интеграция”; „Министерство на здравеопазването”; НОИ; „Министерство на финансите” ; „Министерство на вътрешните работи” , „Министерство на отбраната”и мн. др. Предимство на дружеството е и непрекъснатата грижа за поддържане и повишаване на квалификацията на работещите в нея, както и за запознаването им с последните новости в строителството”

Неоспоримо предимство на „ГБМ Инженеринг” ЕООД е и непрестанната грижа за подобряване и консолидиране на квалификациите на неговите служители, както и запознаването им с последните тенденции и добри практики в строителството.

„ГБМ Инженеринг” ЕООД има свои звена на територията на гр.Пловдив и гр.Стара Загора, което позволява безпроблемното увеличаване на инженерните кадри и работници в зависимост от потребностите и независимо от мястото на обекта в страната. Потенциалът на фирмата е значителен, което дава възможност за изпълнение на голям брой обекти от различен характер на територията на цялата страна, както и прехвърляне на ресурси за изпълнение на строителни задачи в кратки срокове.

„ГБМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД залага на качество, бързина и точност при изпълнение на строително-монтажните работи и е лоялен и сигурен партньор за всички свои Възложители.


Представяне на екипа


Структура на компанията

Ние създадохме структура, която е в съответствие с изискванията на ISO и ни дава възможност да бъдем максимално гъвкави във всеки аспект на нашия бизнес, както и да контролираме всеки детайл в процеса.

 


 

Факти

Ние се доказахме като надежден партньор и през изминалите 14 години, ГБМ Инженеринг извърши над 60 успешни проекта.

Запознайте се накратко с нашите предимства.

to-top