Нашата дейност

 

Строителство, проектиране, ремонтни работи, реставрации и консултации.

Разгледайте някой от нашите най-големи и значими проекти, изпълнени от компанията от 2002 година до сега.

Почивна база "Русалка"

к.к. Златни пясъци, гр. Варна 

Цялостен основен ремонт и преустройство, което включва конструктивни, архитектурно-строителни работи, 

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, външен басейн, вертикална планировка и озеленяване. 
  • Бюджет: 590 000 лв.

Партийна школа гр. Враца

ул.„Черни дрин” №2 за нуждите на РИКОЗ гр. Враца

Реконструкция на съществуваща сграда, включващо конструктивни, архитектурно-строителни работи

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ.
  • Бюджет: 1 125 000 лв.

Домове за настаняване на чужденци

кв. Бусманци, гр. София


Преустройство, изграждане и обзавеждане на домове за настаняване на чужденци, нелегално пребиваващи на територията на Р. България и такива подлежащи на незабавно екстрадиране.

Включва цялостното изпълнение на конструктивни, архитектурно-строителни и довършителни работи,

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ, специална система за периметрова охрана, пожароизвестяване и пожарогасене, обзавеждане и оборудване, вертикална планировка и озеленяване.
  • Бюджет: 4 355 000 лв.

Административна сграда "РУСО"

гр. Варна

Реконструкция на сграда – паметник на културата, включващо цялостното изпълнение на конструктивни, архитектурно-строителни и довършителни работи.

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ
  • Бюджет: 769 000 лв.

Наблюдавано защитено жилище

гр. Правец

Ново строителство, включващо конструктивни, архитектурно-строителни и довършителни работи

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ, вертикална планировка и озеленяване. 
  • Бюджет: 325 000 лв.
to-top