Нашата дейност

 

Строителство, проектиране, ремонтни работи, реставрации и консултации.

Разгледайте някой от нашите най-големи и значими проекти, изпълнени от компанията от 2002 година до сега.

Missing Photo

Учебен център и почивен дом с кафе-бар

УПИ І-1130 кв. 81а – гр. Поморие

Ново строителство, включващо изпълнението конструктивни, архитектурно-строителни и довършителни работи.

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ, вертикална планировка и озеленяване. 
  • Бюджет: 835 000 лв.

НЦПР

блок 2, кв. Кремиковци, гр.София

Преустройство и реконструкция на сграден фонд, включващо и цялостното изпълнение на конструктивни, архитектурно-строителни и довършителни работи.

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ, вертикална планировка и озеленяване. 
  • Бюджет: 899 000 лв.

Училищна сграда на отдел "Закрила на детето"

гр.София, кв.Връбница

Преустройство на училищна сграда  – архитектурно-строителни и довършителни работи.

  1. Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, вертикална планировка и озеленяване. 
  2. Бюджет: 147 000 лв.
Missing Photo

1738А/АС в под. 42600

Мусачево

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сграден фонд, включващо и цялостното изпълнение на конструктивни, архитектурно-строителни и довършителни работи.

  1. Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ, вертикална планировка и озеленяване. 
  2. Бюджет: 1 016 000 лв.

Цех за мебелно производство

гр. Сливница

Ново строителство, включващо и изпълнението на конструктивни, архитектурно-строителни и довършителни работи.

  1. Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ, вертикална планировка и озеленяване. 
  2. Бюджет: 780 000 лв.
to-top