Нашата дейност

 

Строителство, проектиране, ремонтни работи, реставрации и консултации.

Разгледайте някой от нашите най-големи и значими проекти, изпълнени от компанията от 2002 година до сега.

Missing Photo

Физкултурен салон

с. Крушовица

Довършване на физкултурния салон и изграждане на тоалетни

Реконструкция на съществуващ сграден фонд, включваща и изпълнението на архитектурно-строителни и довършителни работи.

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ.
  • Бюджет: 290 000 лв.

Сграда №7 във ВМА

ВМА, гр. София

Реконструкция на Сграда №7 във ВМА за нуждите на НЦРРЗ.

Цялостна реконструкция на сграден фонд, включваща изпълнението на конструктивни, архитектурно-строителни и довършителни работи.

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ, контрол на достъп, пожароизвестяване и пожарогасене, специални инсталации и др.
  • Бюджет:2 664 000 лв.
Missing Photo

Компютърно-комуникационен център

МВР, гр. Банкя

Изграждане на резервен компютърно-комуникационен център на МВР.

Цялостна реконструкция, включително изпълнение на архитектурно-строителни, конструктивни и довършителни работи,

  • Инсталации: ОВК, ВиК, ЕЛ, СОТ, контрол на достъп, пожароизвестяване и пожарогасене, специални инсталации и др.
  • Бюджет: 1 191 000 лв.
Missing Photo

РУ-СД-МВР

София

Смяна на дограма, ремонт на фасади, включително топлоизолация и СМР за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания на обекти на МВР – 01, 02, 03, 05 И 09 РУ-СД-МВР

  • Бюджет: 1 832 000 лв.

Център за социална интеграция

гр.Поморие

to-top